Skip to main content

Koszyk

Zawieszenie pneumatyczne to rodzaj zawieszenia, w którym zastosowano specjalne elementy poduszkowe nazywane mieszkami lub poduszkami pneumatycznymi. Elementy poduszkowe są napełniane sprężonym azotem lub powietrzem przez kompresor. Podstawowym zadaniem systemu pneumatycznego jest poprawa parametrów trakcyjnych pojazdu, poprzez optymalną redukcję drań i wstrząsów.

Do prawidłowej pracy systemu pneumatycznego niezbędna jest jego szczelność. Jak sprawdzić szczelność zawieszenia pneumatycznego?

Sprawdzanie szczelności układu zawieszenia pneumatycznego

Aby przetestować szczelność układu zawieszenia, muszą być spełnione następujące warunki:

  • pojazd musi być zimny i nie wolno go przenosić podczas badania,
  • temperatura w pomieszczeniu podczas badania powinna być stała,
  • pojazd musi znajdować się na poziomej powierzchni.

Po spełnieniu powyższych warunków możemy przystąpić do właściwego badania. W tym celu należy uruchomić silnik i ustawić zawieszenie na wysoki, a następnie normalny poziom za pomocą przedniego wyświetlacza informacyjnego. Kiedy zawieszenie znajduje się na normalnym poziomie należy wyłączyć silnik i odłączyć złącze od modułu sterującego systemu kontroli poziomu po prawej stronie tylnej przestrzeni ładunkowej, aby zapobiec ponownej regulacji kontroli poziomu.

Po odłączeniu modułu należy zmierzyć wysokość na wszystkich czterech kołach pojazdu. Wysokość mierzymy od środka koła do dolnej części nadkola. Zabieg powtarzamy po upływie dwóch godzin. Jeśli pojazd jest krzywy, w systemie zawieszenia pneumatycznego występuje wyciek.

Kontrola uszkodzonego amortyzatora pneumatycznego

Nieszczelność identyfikujemy na podstawie porównania wyników pomiaru. Tam, gdzie wyniki po upływie 2 godzin różnią się od siebie najprawdopodobniej doszło do rozszczelnienia lub uszkodzenia komponentu systemu. Aby to potwierdzić należy sprawdzić uszkodzony amortyzator pneumatyczny i odpowiedni przewód powietrzy na pomocą sprayu do wykrywania nieszczelności.

Jak prawidłowo sprawdzić komponenty przy pomocy sprayu?

Niezbędne jest zachowanie odpowiedniej kolejności działania:

  • połączenie linii powietrza,
  • zawór utrzymujący ciśnienie resztkowe,
  • poduszka powietrzna.

Jeżeli po dwóch godzinach nie zostanie określone odchylenie, pomiar należy powtórzyć po 24 godzinach. Po 24 godzinach dopuszczalne jest odchylenie do 4 mm.

Jeśli nie jesteśmy pewni jak samodzielnie sprawdzić szczelność układu zawieszenia pneumatycznego lub nie mamy do tego odpowiednich warunków zadanie to warto zlecić wykwalifikowanej stacji diagnostycznej.