Głównym celem działalności naszej firmy jest produkcja i serwis części oraz akcesoriów dla branży automotive prowadzona w sposób konkurencyjny, przy zapewnieniu najwyższej jakości. Od początku kierujemy się zasadą Najważniejsze jest zadowolenie klienta oraz pracowników.

 Powyższe idee realizujemy poprzez:

  • zaangażowanie pracowników w produkowanie wyrobów spełniających wymagania klienta;
  • nawiązanie z klientem stosunków partnerskich, polegających na spełnieniu oczekiwań i wymagań;
  • odpowiedni dobór i kontrola wiarygodności dostawców i ich produktów;
  • monitorowanie tendencji panujących na rynku i wprowadzanie nowych produktów;
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników;
  • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i spełnianie wymagań prawnych i innych;
  • zapoznanie i pełną akceptację przez pracowników polityki jakości naszej Firmy.

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest umocnienie pozycji producenta na rynku krajowym i zagranicznym oraz ma istotny wpływ na trwałe osiąganie satysfakcjonujących wyników finansowych które są niezbędnym źródłem dalszego rozwoju Organizacji.