Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w transporcie oraz automatyki sterującej wprowadzających na rynek nowy produkt w postaci systemu zawieszenia pneumatycznego IntAir Effective. Prace te były realizowane zarówno przez firmę INTRAK, jak i spółkę BIBUS MENOS (na zlecenie INTRAK).

W wyniku realizacji projektu na rynek zostaną wprowadzone systemy zawieszenia pneumatycznego IntAir Effective
Okres realizacji projektu: od 01.04.2023 do 31.12.2023 

Wartość projektu
Wydatki ogółem: 606 513,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 487 600,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 390 080,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 1.2 RPO WM 2014-2020.